Reservations betingelser

Ligesom hos de fleste andre restauranter, er det nødvendig også for os, at anføre vores afbestillings betingelser.

Dette skyldes, at vi altid er glade for at modtage bestillinger til vores restaurant, ligesom vi er kede af det, såfremt nogen alligevel ikke kan komme, hvilket der altid kan være flere og gode grunde til.

Man skal altid som bestillende gæst huske, At når vi modtager en reservation, så afsætter vi det/de pågældende bord/e til vores bestillende kunde.

Husk at når gæster undlader at afbestille et reserveret bord på en restaurant, koster det restauranten dyrt. Dels mister restauranten en del af sin indtjening, og dels kan den være tvunget til at kassere ellers gode råvarer. Vi disponere i køkkenet med bemandingen der er brug for, vi foretager vare indkøb af friske råvarer og laver hele opbakningen til dagen på baggrund af reservationerne. Inde i selve restauranten har vi også en afstemt bemanding til at betjene vores gæster, ligesom at vi reservere et bord til vores bestillende gæster, som vi ellers kunne have solgt til anden side. Der er derfor mange aspekter i en reservation, hvorfor det også er helt naturligt med nogle reservationsbetingelser, hvilket vi har opslået her, både til større selskabsreservationer, samt også til almindelige foretagne bordreservationer og mindre selskaber.

Bord reservationer

Afbestilling eller ændring af antal personer til et reserveret bord op til 8 personer, skal ske mindst 24 timer inden reservationen, ellers opkræves der et samlet beløb på 199 kr. pr. udebleven gæst.

Afbestilling eller ændring af antal personer til et reserveret bord til over 8 personer skal ske mindst 24 timer inden reservationen, ellers opkræves der et samlet beløb på 299 kr. pr. udebleven gæst.

Udeblivelse fra en reservation uanset antal reserverede pladser, vil medføre en opkrævning på 400 kr. pr. udebleven gæst.

Det er selvfølgelig helt naturligt, at man ændre og meddeler restauranten, hvis der måtte ske ting der påvirker den reservation man har lavet. Dette er alm. anstændighed og sådan vil man også selv have det, såfremt man har aftalt et møde og at så udebliver den man skulle have mødet med, uden at meddele noget.

Manglende overholdelse af ovennævnte betingelser, medfører at vi blot overlader den videre kommunikation til vores advokat, der derefter påtager sig opkrævningerne.